Rita Riekstiņa

Vertikālās cilnes

Par konsultantu

Astrologa – kāršu konsultācija

Es rodu prieku un laimes sajūtu no katras skaņas, smaržas, ko  jūtu dabā, katra skatiena, vārda un pieskāriena, ko saņemu no cilvēkiem. Mēs katrs esam šeit nākuši ar noteiktu mērķi un vēl vairāk – ar noteiktu enerģijas resursu. Astroloģija un kārtis ir fantastiski  instrumenti manās rokās. Tie dod iespēju harmoniski iekļauties ritmā, kuru regulē daba, kāds augstāks spēks un katrs pats no mums.

Izglītība un nodarbošanās

Par konsultāciju

Astroloģija un kārtis palīdz saprast cilvēku, viņa rīcības motīvus, viņa vajadzības. Tas ir tas, kas dienu no dienas piepilda mūsu prātus. Te ir iespēja saņemt atbildes uz ikdienišķu jautājumu jūru:

  • Kādēļ viņš (viņa) tā dara?
  • Kā man labāk rīkoties?
  • Kas mani sagaida? u.c.

Attiecības starp cilvēkiem ir katras dienas neatņemama sastāvdaļa. Tās notiek vecākiem ar bērniem, sievām ar vīriem, draugiem, draudzenēm, darba kolēģiem, darba devējiem, kaimiņiem utt. Attiecības ir pilnīgi visur un jo vairāk tajās būs sapratne, jo mierīgāk un laimīgāk mēs visi dzīvosim.

Lieku lietā arī izglītību, kas iegūta Medicīnas skolā un akadēmijā, lai pētītu debesu notikumu ietekmi uz organismu, skaistumu, veselību.

Kārtis ir vēl viena iespēja „lasīt” cilvēku dzīves ceļus, ieskatīties notikumos, to iespējamos risinājumos.  Es savā praksē kombinēju šīs abas metodes, ko var viena, to nevar otra. Kārtis ļauj ieskatīties dziļāk, paver emociju un zemapziņas pasaules vārtus, kuros lasāmi nodomi, sajūtas un vēl neapzinātās jūtas.

Šobrīd manā rīcībā ir trīs dažādu veidu kārtis – astroloģiskās, Taro un meta kārtis. Pēdējās man pašai ir jauna pasaule. Tās precīzi parāda mūsu zemapziņā mītošo informāciju. Ar tām strādājot klients ir tas, kurš tās izvēlas sekojot savai intuīcijai. Brīnumainas atklāsmes par to, kas ar mums notiek. 

Nāc ieskaties!